Welcome to CDM Smith.

Kierownictwo

Dzięki posiadanej wiedzy i doświad­cze­niu kierow­nic­two CDM Smith tworzy zwarty zespół, oferujący naszym klientom wysokiej jakości usługi, a pracownikom przyjazne i bezpieczne środowisko pracy. Zarząd w Polsce realizuje strategię rozwoju na najbliższe lata przy wsparciu Zarządu z Niemiec oraz USA.
Zarząd CDM Smith GmbH
http://sitecore.cdmsmith.com/de/About-Us/Leadership
Zarząd Niemcy Accessibility.Open_Link_In_New_Window_Text
Zarząd CDM Smith Group
https://www.cdmsmith.com/en/About-Us/Leadership
Zarząd USA Accessibility.Open_Link_In_New_Window_Text
Zarząd CDM Smith GmbH
http://sitecore.cdmsmith.com/de/About-Us/Leadership
Zarząd Niemcy Accessibility.Open_Link_In_New_Window_Text