Welcome to CDM Smith.

O nas

CDM Smith oferuje trwałe i zinte­gro­wane rozwiązania w dziedzinie wody,  ścieków, środowiska, transportu, energii i obiektów dla klientów publicznych i prywatnych na całym świecie. Jako firma inży­nie­ryjna i konsultingowa oferujemy wyjątkową obsługę klienta, jakość i trwałość w całym cyklu życia projektu. Firma wyróżnia się elastycz­no­ścią w projek­to­wa­niu i alter­na­tyw­nym podejściu do realizacji projektów dotyczących ochrony środowiska i infra­struk­tury.

Nasza wizja

CDM Smith chce stać się globalną firmą, świadczącą usługi w zakresie gospodarki wodnej, środo­wi­sko­wej, trans­por­to­wej, ener­ge­tycz­nej i infra­struk­tu­ral­nej. Pragniemy świadczyć usługi na rzecz poprawy jakości środowiska i infra­struk­tury. Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, będziemy:

  • Doskonalić i poszerzać nasze usługi, aby stać się dla wszystkich wyznacz­ni­kiem standardów w zakresie jakości usług i wartości;
  • Pracodawcą pierwszego wyboru, poprzez oferowanie szerokiego wachlarza możliwości i rozwoju dla najlepszych pracowników z branży;
  • Globalną firmą oferującą pełen zakres usług, stabilną finansowo, która wciąż będzie się rozwijała dzięki sprawności biznesowej i technicznej naszych pracowników.

Informacje o CDM Smith

Biuro Główne:
75 State Street, Suite 701 
Boston, MA 02109 USA 
Tel: + 1 617 452 6000 
Fax: + 1 617 345 3901

 

Biuro w Polsce:

Al. Jero­zo­lim­skie 123 A

02-017 Warszawa, Polska

Tel: +48 22 551 93 00

Fax: +48 22 551 93 80

 

  • Firma rozpoczęła działalność w 1947 roku;
  • Na całym świecie zatrudnia ponad 5000 pracowników;
  • Twórcami i siłą CDM Smith są jej pracownicy, posiadający dużą nieza­leż­ność, aby móc spełnić wszelkie oczekiwania klientów. Firma pozostaje firmą prywatną, wolną od nacisków, podążającą w kierunkach, które sama sobie określa, a celem jest budowa silnego przed­się­bior­stwa dla przyszłych pokoleń;
  • CDM Smith oferuje doradztwo w pełnym zakresie i pełnym cyklu życia projektu (inżynieria, budownictwo, eksplo­ata­cja) dla przed­się­wzięć trans­por­to­wych, budowlanych, ener­ge­tycz­nych, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, związanych z ochroną środowiska.