plik w: Woda, Europa, Zarządzanie programem, administracja lokalna

Plan Zarządzania Dorzeczem Rzeki

Wspieranie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej

Woda jest niezbędna zarówno dla ludzi, jak i dla całej natury. Jako to zasób naturalny, który zapewnia środowiskowe warunki niezbędne do kultywowania siedlisk oraz do naszego codziennego życia; na potrzeby wody pitnej, rolnictwa, handlu, przemysłu i rekreacji. Niezależnie od tego, nasze działania muszą być zrównoważone, tak aby chronić nasze zasoby wodne. Wszystko, co robimy, począwszy od zmywania naczyń po nawożenie naszych ogrodów, wywiera wpływ na stan wód. Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Europie zapowiada zmianę w sposobie myślenia i podchodzenia do kwestii gospodarowania wodami.

 
Plan Zarządzania Dorzeczem Rzeki określa działania, które należy podjąć w celu zapewnienia ochrony irlandzkich wód w najbliższych latach i stanowi kamień milowy w dziedzinie zarządzania środowiskiem. Jest ważnym elementem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Irlandii. 

CDM Smith został wybrany na wiodącego konsultanta dla Rejonu Dorzecza Rzeki Wschodniej w ramach 8-letniego, wartego 10 milionów € programu gospodarki wodnej wspierając tym samym wdrażanie Dyrektywy w Irlandii. W ramach programu, opublikowaliśmy Plan Zarządzania Dorzeczem Rzeki, a także stworzyliśmy strategię dla tego obszaru o powierzchni 6 300 km² stanowiącego miejsce zamieszkania dla 1,6 mln. ludzi. Plan ten określa działania, które należy podjąć w celu zapewnienia ochrony irlandzkich wód w najbliższych latach i stanowi kamień milowy w dziedzinie zarządzania środowiskiem. W oparciu o dogłębną znajomość zagadnień z zakresu hydrologii, hydrauliki, geologii, warunków interakcji wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz napięć mogących prowadzić do konfliktów w regionie, plan przedstawia, w jaki sposób można osiągnąć założone w Programie Działań cele poprawy i ochrony jakości wód i ekologii.

W celu wsparcia realizacji Planu i Programu Działań, opracowaliśmy unikalne narzędzie wspomagania decyzji pod nazwą System Zarządzania Dorzeczem Rzeki, które zapewnia urzędnikom, osobom odpowiedzialnym za zarządzanie wodami oraz za wdrażanie planu elastyczne, internetowe środowisko umożliwiające dostarczanie i śledzenie bieżących informacji.

Każdy z nas korzysta z czystej wody i produkuje brudną. Dlatego wszyscy mamy do odegrania istotną rolę w zakresie zrównoważonego wykorzystania, ochrony i poprawy stanu irlandzkich wód. Podobnie jak w przypadku wszystkich europejskich sąsiadów, jeśli nie sprostamy wyzwaniom ustanowionym w Dyrektywie, zawiedziemy siebie i kolejne pokolenia. CDM Smith odgrywa kluczową rolę w realizacji ambitnych celów Ramowej Dyrektywy Wodnej stworzonej w celu poprawy i ochrony naszych cennych zasobów wodnych.

Tematy rozwiązań

Rada Miasta Dublin